0_mondoco51487049380167_hxut.png

Nhìn lại 13 món đồ công nghệ “cổ xưa” để thấy tuổi thơ dữ dội như thế nào

17-02-2017

Lũ trẻ bây giờ khó có thể biết đến những món đồ công nghệ từng gắn liền với “tuổi thơ dữ dội” của cha anh chúng ngày xưa.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values